Cabinet Avocat Tudor Sidonia specializat in drept contraventional va pune la dispozitie urmatoarele servicii juridice in domeniul dreptului contraventional:

    • Consultanta juridica in domeniul contraventional;
    • Redactare si sustinere plangere contraventionala;
    • Asistenta juridica si reprezentare in actiunile in justitie avand ca obiect contestarea procesului-verbal de contraventie pe fondul cauzei precum si in caile de atac;
    • Asistenta juridica si reprezentare in litigiile care au ca obiect anularea procesului-verbal de contraventie ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii contraventionale si a caducitatii acestuia;
  • Orice alte activitati din domeniul contraventiilor.

Termenul prevazut de legislatia interna pentru contestarea procesului-verbal de contraventie este de 15 zile si curge fie de la data inmanarii actului administrativ petentului de catre organul administrativ care a aplicat sanctiunea, fie de la momentul comunicarii acestuia, prin posta, cu o confirmare de primire sau prin afisare la domiciliul/sediul contravenientului, in acest ultim caz fiind necesar sa existe si un martor semnatar.

Avocat Drept Contraventional. Redactare si sustinere plangereRedactare si sustinere plangere. Avocat Drept Contraventional