Echipa noastra se prezinta cu o vasta experienta in consultarea si reprezentarea autoritatilor contractante si a operatorilor economici atat in domeniul achizitiilor publice din sistemul sanitar, cat si in cel al licitatiilor publice din domeniul constructiilor.

  • Consultanta in vederea participarii la procedurile de atribuire a contractelor de achizitii publice,
  • Formularea de notificari prealabile,
  • Contestatii in fata Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor si pe cale judiciara,
  • Formularea cererilor de suspendare a procedurii de atribuire, precum si a plangerilor impotriva deciziilor Consiliului.

Avocat Achizitii Publice. Consultare si reprezentare

Consultare si reprezentare. Avocat Achizitii Publice