Onorariul se stabileste – pentru fiecare cauza in parte – prin negociere directa intre reprezentantii cabinetului noastru si client, avandu-se in vedere urmatoarele elemente si/sau aspecte:

 • Natura si dificultatea cauzei;
 • Timpul dedicat solutionarii cauzei;
 • Rezultatele obtinute in favoarea clientului.

Cheltuielile aferente activitatii prestate de catre avocat (taxe de orice fel, onorariu expert/executor/notar/traducator, cheltuieli de transport, cazare si masa), reprezinta cheltuieli suplimentare si vor fi suportate de catre client, separat de plata onorariului avocatial stabilit prin contract scris.

Cabinetul nostru de avocatura percepe clientilor sai urmatoarele tipuri de onorariu:

 • Onorariu/ora efectiv lucrata;
 • Onorariu fix;
 • Abonament;
 • Onorariu de succes.

In litigiile având ca obiect recuperarea de creante, onorariul va fi calculat in functie de cuantumul sumei care urmeaza a fi recuperat.

Totodata cabinetul nostru ofera in cazul persoanelor juridice posibilitatea unor abonamente(contracte de asistenta juridica sau de colaborare) pe perioade determinate, si unde onorariile vor fi stabilite prin negociere fiind astfel avantajos pentru ambele parti.

ABONAMENTE DE CONSULTANTA JURIDICA PERMANENTA PENTRU PERSOANE JURIDICE:

 1. ABONAMENTUL JURIDIC  STANDARD – 500 lei

Abonamentul STANDARD este destinat societatilor cu o activitate restransa, intr-o limita maxima de 4 ore/luna lucrate efectiv in beneficiul acestora.

Serviciile incluse in ABONAMENTUL STANDARD sunt:

 • servicii de consultanta si asistenta juridica – 4  ore/luna;
 • consultanta in drept comercial:
  • notificare si contactare debitori;
  • indeplinirea procedurii concilierii directe prevazute de art. 720 indice 1 Cod proc. Civ.
 • consultanta in drept societar:
  • modificam acte infiintare societate comerciala (cesiune parti sociale, majorare capital social, schimbare sediu social, infiintare  puncte de lucru, prelungire/revocare mandat administrator, inregistrare emblema, schimbare denumire societate, schimbare obiect principal de activitate si completare  obiect de activitate secundar etc.);
  • redactare de acte constitutive, acte aditionale, contracte de cesiune, contracte de comodat, declaratii pe propria raspundere, hotarari ale adunarii generale a asociatilor sau actionarilor, precum si oricea alte acte modificatoare ale actului constitutiv al unei societati.
 1. ABONAMENT JURIDIC – ALL EXCLUSIVE – 1000 lei

Abonamentul ALL EXCLUSIVE se adreseaza societatilor pentru care consultanta juridica oferita de un avocat este indispensabila.

Clientii care opteaza pentru acest pachet de servicii beneficiaza de asistenta juridica de specialitate intr-o limita maxima de 8 ore/luna lucrate efectiv in beneficiul acestora.

ABONAMENTUL  JURIDIC – ALL EXCLUSIVE va ofera in afara de activitatile prevazute in pachetul standard si urmatoarele servicii:

 • elaboram si tehnoredactam, in urma studierii dosarelor in cauza, pana la trei actiuni, intampinari, cereri reconventionale, diverse alte cereri in justitie, ori la alte institutii cu atributii jurisdictionale (parchete, politie, etc.);
 • elaboram si tehnoredactam pana la trei petitii ce urmeaza a fi inaintate oricaror altor institutii, altele decat cele cu atributii jurisdictionale;
 1. ABONAMENT JURIDIC – TOP BUSINESS CREATIVE – 2000 lei

Abonamentul TOP BUSINESS CREATIVE se adreseaza societatilor care, indiferent de numarul de angajati sau de volumul activitatii necesita un pachet complet de consultanta juridica de specialitateintr-o limita maxima de 10 ore/luna lucrate efectiv in beneficiul acestora.

Abonamentul TOP BUSINESS CREATIVE  va ofera in afara de activitatile prevazute atat in pachetul standard cat si in pachetul juridic – all exclusive si urmatoarele servicii:

  • mediem situatiile prelitigioase si elaboram propuneri pentru   evitarea oricarui incident juridic cu partenerii dvs. de afacere.
  • va consiliam, asistam si reprezentam in fazele litigioase, in fata instantelor de judecata ori a oricarui organ cu atributii jurisdictionale, in scopul indeplinirii unor sarcini juridice precise, in toate etapele procesuale interne, din care exemplificam:
   • litigii civile de orice natura;
   • litigii comerciale de orice natura;
   • litigii administrative si fiscalede orice natura in procedura necontencioasa; in procedurile specifice de executari silite ale debitorilor si litigii ce implica raspunderea penala a persoanei juridice.
   • litigii ce privesc drepturi de proprietate intelectuala:
    • consultanţa pe probleme referitoare la dreptul de proprietate intelectuala, la opere protejate prin dreptul de proprietate industriala sau prin dreptul de autor;
    • indeplinirea de proceduri in fata autoritatilor competente, in vederea inregistrarii, protejarii si exploatarii brevetelor, marcilor, drepturilor de autor, si altor drepturi de proprietate intelectuala.
   • va consiliem in domenii precum:
    • tranzactii comerciale si aspecte de legalitate in domeniul mijloacelor de plata bancare (cambie, cec, bilet la ordin, etc);
     • procedura contestarii procesului-verbal de constatare a contraventiilor;
    • contractele individuale de munca, regulamentele de ordine interioara, incalcarea clauzei de confidentialitate/fidelitate;
    • conflicte de drepturi si conflicte de interese in domeniul dreptului muncii;
    • raspunderea disciplinara si patrimoniala a salariatilor.

Biroul nostru de avocatura  urmareste  sa stabileasca intotdeauna un pret echitabil, care sa se regaseasca in realizarea scopurilor propuse.

Onorarii avocat. Onorariu fix. Abonament. Onorariu de succes