Avocat Sidonia Tudor
0747 307 729

RECUPERARE TAXA AUTO

Ca urmare a deciziei pronunțate de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene la data de 09 iunie 2016, statul român va fi obligat să restituie, așa cum s-a întâmplat și cu celelalte variante ale taxei auto, și actualul timbru de mediu care a intrat în vigoare prin O.U.G . 9/2013.

     Sediul materiei în ceea ce privește timbrul de mediu pentru autovehicule îl regăsim în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, ordonanță ce a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 119/2013 și care a intrat în vigoare la data de 15.03.2013. 

     Față de reglementarea actuală — OUG nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule—, actualmente, pe rolul instanțelor judecătorești există o multitudine de dosare având ca obiect restituirea timbrului de mediu, motivația unor astfel de cereri de chemare în judecată fiind aceea că prin aplicarea taxei privind timbrul de mediu se încalcă prevederile cuprinse în tratatele la care România este parte, acestea având prioritate față de dreptul intern după data aderării la UE (01.01.2007).

     Astfel, dacă te numeri printre contribuabilii care au achitat contravaloarea timbrului de mediu, te poți adresa, în primă etapă, registraturii A.N.A.F de care aparții pentru a depune o cerere de restituire a taxei sau o poți trimite prin serviciul poștal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. 

     Cererea va fi însoțiță de următoarele documenteː

-C.I. – titular autovehicul; 

-Contract de vânzare-cumpărare a mașinii, factura fiscală (dacă este cazul); 

– Actele mașinii din țara de origine, traduse; 

-Certificat de înmatriculare mașină; 

-Decizia de calcul a taxei de poluare emisă de A.N.A.F.; 

-Chitanța care atestă plata taxei; 

     Cererile de restituire depuse de contribuabil se soluționează în termen de 45 de zile de la înregistrare iar decizia de soluționare a cererii se comunică contribuabilului în termen de 10 zile de la emitere. 

     În cazul în care solicitarea contribuabilului de restituire a taxei de poluare este refuzată, persoana îndreptățită are dreptul să depună contestație, pe rolul instanțelor judecătorești, în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. 

     Față de cele mai sus arătate, se pune firesc întrebarea Ce trebuie să înțeleagă proprietarul unui autoturism? 

     Proprietarul unui autoturism va înțelege că timbrul de mediu reglementat prin O.U.G. nr. 9/2013 contravine legislației europene (art. 110 T.FU.E) în ceea ce privește autoturisimele de ocazie achiziționate din alte state membre în vederea punerii acestora în circulație în România și, pe cale de consecință, acțiunile intentate pentru recuperarea taxei respective au șanse ridicate a fi câștigate în instanțele de judecată din țara noastră. 

Please follow and like us:
error

Leave a comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Call Now ButtonSuna-ne acum